Kurumlarımız Cumayeri Halkeğitimi Merkezi

Cumayeri Halkeğitimi Merkezi

Halk

 

CUMAYERİ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

 

MİSYONU

Türk Milli Eğitimin temel ilkeleri doğrultusunda yaygın eğitimin önemini özümsemiş örgün eğitim sisteminin içinde olan ve dışına çıkmış vatandaşlarımıza yaşı ne olursa olsun ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim vermek, piyasa şartlarına uygun sağlayabilecek bilgi ve tecrübe aktarmak, gelişmiş ülkelerin çalışma ve eğitim seviyesine ulaşmasını sağlamak için var olan bir yaygın eğitim kurumuyuz.

Cumayeri Halk Eğitimi Merkezi olarak sevgi,akıl bilgi ve gayret anlayışı ile yola çıkan, her yerde, herkes için her zaman eğitim anlayışını düstur edinmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu´nun belirlediği  yasal sınırlılıklar içinde;      

     *Öğrenme merkezli
     *İhtiyaçlara dönük
     *Mesleğe yönlendirici
     *Programları değişken
     *Alan çeşitliliği geniş
     *Hayatın bütün evrelerini kapsayan
     *Eğitimcilerinde eğitimini 
     *Herkesin katılımını hedef alan
     *Geleceğe hazırlayan
     *Pratiğe dönük
     *Beceriye dayalı
     *Öğrenmeyi öğreten
     *İnsan merkezli
     *Yetenekleri değerlendiren
     *Düşünme becerisi kazanmış bireyler yetiştirmek

 

VİZYONU

- Eğitim,öğretim ve araştırma kalitesiyle Türkiye ve dünyada tercih edilen,

- Takım çalışmasını teşvik eden katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip,

- Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş,kalıcı ve özgün eserler ortaya koyar,

- Evrensel değerlere saygılı,toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş sürekli gelişen,

- Türkiye ve dünyanın neresinde olursa olsun aldıkları eğitimle ihtiyaç duyulan alanlarda kendi iş başarılarını sağlamış insanların yetiştirdiği, gelişmiş ülke standartlarında eğitim veren tercih edilen bir MERKEZ olmaktır. ,

 

Tel: (380) 735 47 26-25

Adres: Cumayeri Hükümet Konağı DÜZCE

Web Adresi: http://cumayerihem.meb.k12.tr

 Yayın:09.08.2012 - Güncelleme:09.08.2012 - 16:41 - Görüntülenme:297 - İlgili Birim : Cumayeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - İlgili Birim Telefonu : 0380 735 3157